Vai esat iev鐁oju餴 p鈘mai騛s ZZ (Zelta Zivti騛s) darb頱鈙?

Esmu satriekts par 痤s kompanijas biznesa 创uzlabo餫nu创, kas robe䁖jas uz bl鏳頱u robes. Patva镱gi, bez br頳in鈐uma nomainot iepriek痃jo manis izv鏻鐃o tarifa pl鈔u, nezi騩jot par to, ka faktiski cenas vis鈙 poz頲ij鈙 un nebeidzamajos uzst鈊頹umos ir main顃as utt. Atmain顃a iesp鏹a priek餫pmaksas karti papildin鈚 caur ZZ m鈐as lapu internetbank, Papildinot p鏲 noteikt鈙 instrukcijas un nor鈊頹umiem priek餫pmaksas karti internetbank ar telefona pal頳z頱u, summa (1.75 Ls) tka izmantota ne kartes papildin怵anai, bet jaunizveidota tarifa piesl鏶餫nai uz vienu dienu, protams - kont neieskaitot neko! Sazinoties ar ZZ atbilde - m鐂 p鈘k鈘tojamies... Pec visa sprie䁖t visa iepriek痃j k鈘t頱a tiek sajaukta, k Maximas sal鈚i, lai uz klientu neskaidr頱u nekaun頶i iedz顅otos. Es pametu 餺 komp鈔iju.

sandra1111 (2013-09-30 08:37)      ej 鈘 visp鈘 no SIST荕AS,,,pav鐁o r鹥頶鈑 kas notiek apk鈘t.

bowlingabumbs (2013-09-30 08:49)      operatoru sajos laikos vieglak par zekjeem mainiit, un njemot vera ka mobilie sakari mums ir leti nesaprotu ko var njaudeet.

Tuuurists (2013-09-30 09:05)    1 Liel鈑ie bl琬i bija LMT ar to brill顃i priek餲al, tagad nezinu, jo sen tos pametu!! ..un no ZZ kad g鈐u prom uz Biti, tad vi騣 man pied鈜鈐a 3 m鏽. sarunas bez maksas, lai tik paliekos, teicu ok, bet 6 m鏽. bez maksas un pap顁u ofici鈒u ar zie靍飅em, o, tad uzreiz n,....tagad Bit nek鈊u probl鏼u, 3Ls/m鏽. un run neierobe䁖ti uz visiem t頺liem Latvij!

lode (2013-09-30 09:21)      Labi un l鐃i ne鏳z b鹴! Ja nu vien頶i kniebiens(saska騛s gad頹um) :))

JurisK (2013-09-30 09:22)      Esmu LMT jau kopsh tiem laikiem, kad mobiilais maksaaja ap 450ls un bija puskjiegjelja lielumaa - mazaakais. Lielaakais bija tik somaa paarneesaajams!:) Nekaadu probleemu! Esmu bijis ZZ, internets caur biti - tur probleemas ir pastaaviigi. Varbuut var iesipt kaadu lieku sani, bet kam tas?

viedoklis (2013-09-30 10:08)      Juri, Tev paveicies :) Telei jau sen lab鈑s p鈘kl鈐ums, bet klientus 鑑kar tom鐁 vi騣 vair鈑. Bitei p鈘kl鈐ums joproj鈓 visslikt鈑ais, bet ja vajadz頶aj鈙 viet鈙 ir, tad no izmaksu viedok颽 izdev頶鈑ais variants.

GreyAlien (2013-09-30 10:20)      Manam zz piesl鏶umam no Tele2 puses vien頶 patvar頶 darb頶a p鏳鏹 laik ir termi騛 pagarin鈐ums par k鈘tejiem 3 m鏽e餴em bez maksas (man vienm鐁 pirmais beidz鈙 termi蝠, nevis kred顃s, un ir uzkr鈐usies neliela summi騛), 餺gad laikam vair鈑 par 1Ls uz mobil operatoru nebu izt鐁鏹is :D

Edg (2013-09-30 10:40)      Pievienojos Jurim, es ar LMT kop neatminamiem laikiem. Ne reizes nav piecakareju餴 vai kaa citaadi. Nesaprotu kur ⺷lti njem tie kam LMT nepatiik? Ir bijis pat taa ka kontaa paarpalikusii nauda staav gadiem un neviens nedomaa kautko pievaakt vai mainiit noteikumus.

GarlaikotsLaucinieks (2013-09-30 10:41)      J, LMT dar頹a l頳z頶i - b鐁nam vienu m鏽esi par datu apmai騯 p鏺痱i r珥in par鈊頹鈙 20 lati.
Iemesls - pa kluso nomain頹a pl鈔 iek颽utos pakalpojumus.
P鏲 餴t joci騛 p鈘st鈐鈓 izmantot vi騯 pakalpojumus visp鈘.

Edg (2013-09-30 10:43)      P.S. telei nu gan nav nekaads labaakais paarklaajums, man laukos ir dikti jaameklee vieta kur taa nolaadeetaa tele2 straadaatu. Labi kas tas darba telefons, vismaz ir atmazka un par kautkaadu mobilo internetu tur labi ja ir 2G un par 3G var tikai sapnjot.

DAfrika (2013-09-30 16:05)      Pieaugu餴 cilv鏺i neniekojas ar ZZ un v鏻 vis鈊鈓 tur priek餫pmaksas kart鏼.

janisb (2013-09-30 22:37)      Iru LMT klients 15+ gadus, joproj鈓 nes鹍zos - servisi l頼en, 4g netam visp鈘 nekas bezvadu tirg kl鈚 nest鈜, zelta zive nop鐁c, palieto izmet - piem鐁am ja ko SSk tirgo, nafik 礴p鈚ies ar paipildin怵an鈓, 頿a餴 no bankas konta - tam paredz鐃i past鈜頶ie piesl鏶umi...

viedoklis (2013-10-01 02:39)      to Edg
飋ti jauki, ka Tev viss ok. Es ar zinu vietas, kur telei 餿runt頶s p鈘kl鈐ums, bet taj pa疴 laik zinu vietas, kur gan bitei, gan telei iev鐁ojami lab鈑s, nek lmt un tie nepavisam nav dzi飅 lauki :)
Un kur tu 蜱mi ⺷lti? :D t par鈊顃os, ja s鈑tu analiz鐃 pe矧as r鈊顃鈐us, kas atspogu飋tu klientu k怵anas l頼eni! :D

australietis (2018-12-10 08:35)    1 Nu par LMT. Kad grib鏹u no t kantora aiziet, san鈉a tikai ar tre餺 m珈in鈐umu. Visu laiku uzrad鈙 k鈊as mistiskas summas, kas j鈓aks. Uz jaut鈐umu, lai uzr鈊a gala summu, vienm鐁 bija atbilde, ka 痤 nu ir p鏳鏹, bet atkal un atkal kaut kas uzrad鈙. Murgs, ne kantoris.

Uzdot jaut鈐umu
Kontakti: info@jautajums.lv | Lieto餫nas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepaz铕an鈙 port鈒u oHo.lv.
2010
Twitter Draugiem Facebook uz e-pastu
Lietojam s頺failus, lai personaliz鐃u saturu un rekl鈓as. Sapratu